Mål

Förenade Nationsmanskören har som mål att främja manskörssång, och vill möjliggöra för många sångare, med eller utan tidigare körvana, att ta del av denna genre. Repertoaren består inte enbart men i stor utsträckning av manskörsarrangemang från sent 1800-tal och framåt, dryckesvisor, serenader etcetera. Vi deltar dessutom ofta i stora samarbeten med andra körer i Lund och genomför tillsammans större uppsättningar och arrangemang. Sist och inte minst erbjuder vi massor med socialt umgänge och håller kontinuerligt vår egen ”Oktoberfest”, ca tre gånger per termin. Då gör vi vår egen tolkning av denna fest, inkluderande den traditionella måltidsdrycken, surkål och övriga attribut gemensamt med den Sydtyska varianten.


skarmklipp-2016-05-14-15-04-17

Repetition

Vi repar på torsdagskvällar klockan 1930 – 2200. Då bjuder vi även på en maffig fika!

fn-jul

Lucia

Kring jul och Lucia har vi en julsjungning av något slag. Det kan vara en luciakonsert, företagssjungning eller till och med spontant för att sprida julstämning ute på Lunds gator.

fn-juridiska-balen

Konsert

Varje höst anordnar vi en spektakulär höstkonsert. I år är det dessutom 15 års jubileum och en särskilt jubileumskonsert planeras för fullt! Mer info kommer!